RWE & TURCAS GÜNEY ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

RWE & Turcas South Power Generation

Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Turcas, 2009 yılında doğalgaza dayalı büyük ölçekli bir enerji santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Alman RWE AG grubu ile ortaklık anlaşması imzalamış ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. unvanlı ortak girişim şirketini kurmuştur.

800 MW kurulu güce ve yaklaşık 600 milyon Euro yatırım bedeline sahip Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 22.06.2013 tarihli T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulü ile ticari işletmeye geçmiştir. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin misyonu doğrultusunda, yılda yaklaşık 6 bin gigavatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip doğalgaz yakıtlı kombine çevrim santralini işletmektedir. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 1.527.000.000 TL’dir. Turcas, bu yatırımıyla 2013 yılında öz kurulu güç kapasitesini doğalgaz kaynaklı 240 eşdeğer MW’a çıkarmıştır. İşletmede olan santral, 3,5 yıllık süreç içerisinde yüksek emre amadelik oranı ile değer yaratmıştır. Santral yük alma/yük atma esnekliği ile sistem işletmecisi TEİAŞ’ın yük emirlerine tam cevap vermekte ve şebeke arz güvenliğine destek sağlamaktadır.

Tesiste verimliliği ve yük esnekliğini artırıcı yatırımlar sürdürülerek rekabetçiliği artırılmaktadır.

  • TURCAS ELEKTRİK ÜRETİM 30%
  • RWE AG 70%