TURCAS ENERJİ HOLDİNG

Türkiye’nin ekonomik gelişimine paralel olarak büyük bir ivmeyle artan elektrik ve doğalgaz ihtiyacı ile bu iki piyasanın barındırdığı potansiyeli gören Turcas Petrol A.Ş., 1958 yılında kurduğu bağlı ortaklığı Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin ticari unvanını 2008 yılında Turcas Enerji Holding A.Ş.’ye dönüştürmek suretiyle tek çatı altında toplamıştır. Turcas Enerji Holding, Türkiye ve çevresindeki ülkelerde elektrik üretimi ve ticaretine yatırım yaparak portföyünü çeşitlendirmeyi ve bölgesindeki lider enerji şirketlerinden biri olarak sermaye piyasalarında halka açılmayı hedeflemektedir.

Elektrik Üretimi ve Toptan Satış

Turcas Enerji Holding;
 • RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin %30 hissedarı olan Turcas Elektrik Üretim A.Ş. (TEÜAŞ)’nin %98,
 • Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. (TETSAŞ)’nin %67,
 • Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin (TYEÜAŞ) %100, ve
 • Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’nin %46 oranında hissedarıdır.

TEÜAŞ ve TETSAŞ’ın sermayelerinin geri kalanı, sırasıyla %2 ve %33 hisselerinin sahibi Turcas Petrol A.Ş.’dir. Turcas Enerji Holding ve bağlı ortaklıklarının temel hedefleri;

 • Enerji üretimine yönelik projeler geliştirmek, santraller kurmak veya satın almak,
 • Çeşitlendirilmiş üretim portföyü ile Türkiye’nin öncü elektrik üretim firmalarından biri olmaktır.
 • Turcas Enerji Holding, faaliyet alanlarını geliştirirken rüzgâr, doğalgaz, jeotermal, taşkömürü,linyit, diğer sıvı yakıtlar ve hidrolik kaynaklara dayalı üretim projelerine odaklanmaktadır. Şirket’in öz kurulu güç kapasitesi, doğalgaz kombine çevrim santrali kaynaklı 232,5 eşdeğer MW’tır.

  Kuruluş Tarihi: 1931

  • TURCAS PETROL 99.996%
  • ERDAL AKSOY 0.001%
  • YILMAZ TECMEN 0.001%
  • SAFFET BATU AKSOY 0.001%
  • BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU 0.001%