turcas.com.tr

Ortaklık Yapısı

Turcas Petrol
5%
Shell & Turcas Petrol
27%
BP
68%

Bir Akaryakıt Terminali Olarak ATAŞ

Turcas, 1962 yılında Mersin’de bir petrol rafinerisi olarak faaliyete geçen, bugün de bir akaryakıt terminali olarak faaliyetlerini sürdüren ATAŞ’ın (Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.) %5 oranında direkt hissedarıdır. Hâlihazırda ATAŞ’ın diğer ortakları BP (%68) ve Shell & Turcas Petrol A.Ş. (%27) firmalarıdır. Turcas’ın ATAŞ’taki direkt ve dolaylı hissedarlığının toplamı %13,1’dir.

2004 yılında ortakların rafineriyi kapatarak tesisi Akdeniz’e kıyısı olan büyük ölçekli bir petrol ürünleri terminaline çevirme kararından sonra yapılan yatırımlar neticesinde bugün ATAŞ Terminali lisanslı depoculuk faaliyeti göstermektedir.

577.000 m³ petrol ürünü depolama kapasitesine sahip terminalin yüksek kapasiteli gemilerin yanaşabildiği iskelesi de mevcuttur. ATAŞ’ta Shell & Turcas Petrol A.Ş. (%27) ve Turcas’ın (%5) toplam %32 oranındaki hissesine denk gelen depolama kapasitesi Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye tahsis edilmiştir.

30 Aralık 2016 tarihinde, Shell & Turcas Petrol A.Ş. ile Shell Grubu arasında yapılan müzakereler sonucunda; Shell Grubu şirketlerinden The Shell Petroleum Company Ltd.’in (“SPC”) ATAŞ sermayesinde sahip olduğu %27 oranındaki hisseler ile yine Shell Grubu şirketlerinden Raffinaderij Shell Mersin N.V.’nin (“RSM”) ATAŞ depolama tesislerinde sahip olduğu %27 oranındaki hisseler anlaşmadan doğan yükümlülüklerle birlikte, Shell & Turcas Petrol A.Ş. tarafından toplam 30 Milyon TL bedel karşılığında satın alınmıştır.

Böylelikle, Turcas’ın ATAŞ hisse ve depolama tesislerindeki %5 oranındaki doğrudan hissedarlığına ilaveten – Shell & Turcas Petrol A.Ş.’deki %30 hisseleri vasıtasıyla – %8,1 (%27x%30) dolaylı hissedarlık eklenmiştir (Toplam %13,1).