turcas.com.tr

Ortaklık Yapısı

RWE & Turcas Power
100%

Denizli 800 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin gaz tedarikini ve gaz satım işlerini düzenlemek amacıyla RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olarak RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş. kurulmuş ve bu şirket 2012 yılı sonunda gaz toptan satış faaliyetlerini de kapsayan Spot LNG İthalat lisansı almıştır. RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş., organize enerji piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak serbestleşmenin ve dolayısıyla hacim ile likiditenin artması sonucu tezgah üstü piyasalarda, gün öncesi ve dengeleme piyasalarında fiziksel teslimata dayalı faaliyet alanlarını geliştirecektir.