RWE-Turcas.com

Turcas.com.tr

Ortaklık Yapısı

Turcas Petrol
30%
RWE AG
70%

Denizli 800 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Turcas, 2009 yılında doğal gaza dayalı büyük ölçekli bir enerji santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Alman RWE AG grubu ile ortaklık anlaşması imzalamış ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. (RWE & Turcas) unvanlı ortak girişim şirketini kurmuştur.

800 MW kurulu güce ve yaklaşık 600 Milyon Euro yatırım bedeline sahip Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, 22.06.2013 tarihli T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabulü ile ticari işletmeye geçmiştir. RWE & Turcas, yılda yaklaşık 6 teravatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralini işletmektedir. RWE & Turcas’ın ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL’dir. 2013 yılından bu yana işletmede olan santral, bu süre içerisinde yüksek emre amadelik oranı ile değer yaratmıştır. Santral yük alma/yük atma esnekliği ile sistem işletmecisi TEİAŞ’ın yük emirlerine tam cevap vermekte ve şebeke arz güvenliğine destek sağlamaktadır.

Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin gaz tedarikini ve gaz satım işlerini düzenlemek amacıyla RWE & Turcas’ın %100 bağlı ortaklığı olarak RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş. kurulmuş ve bu şirket 2012 yılı sonunda gaz toptan satış faaliyetlerini de kapsayan Spot LNG İthalat lisansı almıştır. RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş., doğal gaz piyasalarındaki gelişmeler çerçevesinde 2018 yılından bu güne Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin doğal gaz ihtiyacını kısmen karşılamaktadır.

RWE & Turcas Doğal Gaz İthalat ve İhracat A.Ş., doğal gaz piyasalarında serbestleşmenin ve dolayısıyla hacim ile likiditenin artması ile tezgah üstü piyasalarda, gün öncesi ve dengeleme gaz piyasalarında faaliyet alanlarını geliştirmektedir.