Aksoy, 18 MW kurulu güce sahip Turcas Kuyucak Jeotermal Santrali’nin tüm mühendislik, tedarik, inşaat ve işletme aşamalarını 2017 yılında bağlı ortaklığı Turcas Petrol vasıtasıyla tamamlamıştır.

Santral ticari faaliyetlerine Turcas’ın işletmeciliğinde 2017 sonunda tam kapasite ile başladıktan sonra rezervuardan maksimum fayda sağlamak ve üretimi artırabilmek adına 4 adet kuyuya kuyu içi pompa eklendi. Bunu takiben bir adet ilave üretim kuyusu açma ve üretim tesisine bağlama işlemi tamamlanarak üretime eklendi. Mevcut kuyuların üretimini ve santralin üretim performansını azami düzeye çıkarmak amacıyla yatırımlara devam edildi. Toplamda iki adet üretim kuyusunun, hem rezervuarın daha kaliteli beslenmesi hem de maksimum akışkan performansı alabilmek amacıyla enjeksiyon kuyusuna çevrilmesi sağlandı.

Faaliyet döneminde santral, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması dahilinde elektrik üretimi ve satışı faaliyetini sürdürerek 2021 yılında 83 Milyon kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Aralık 2021’de kamuoyuna açıklandığı üzere Euronext Paris’te işlem gören Fransız enerji şirketi Albioma ile Turcas arasında, Turcas’ın santraldeki %100 oranındaki hisselerinin satışına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalandı ve 14 Şubat 2022 tarihinde şirket hisseleri Albioma’ya devredildi.