Grup Şirketlerimizde faaliyetlerimizi yürütürken, çevre mevzuatı ve çevre ile ilgili belirlediğimiz standartlarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yaklaşım sergileriz.

Bu kapsamda,

  • Faaliyetlerimiz sebebiyle tâbi olduğumuz tüm çevre mevzuatı yükümlülüklerine uyacağımızı,
  • Geri dönüşüme önem vereceğimizi, faaliyetlerimizden kaynaklı oluşabilecek kirliliği en aza indirmek ve kaynağında önlemek için gayret göstereceğimizi,
  • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansımızı sürekli geliştireceğimizi,
  • Enerji, su ve geri dönüşümlü malzemelerin verimli kullanılmasını sağlayarak doğal kaynak tüketimimizi azaltacağımızı,
  • Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmeleri için çevresel bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceğimizi,
  • Atıklarımızı yöneterek çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanımını sağlayacağımızı,
  • Yeni yatırım ve projelerde yerel ve ulusal kanunlar ile uluslararası standartlar doğrultusunda çevre mevzuat ve uygunluk yükümlülükleri düzenlemelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.