Grup Şirketlerimizde vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi’ni ve süreç yaklaşımını esas alan, İş Mükemmelliyeti’ne ulaşmayı hedefleyen bir Kurumsal Kalite Kültürü’nü benimseriz.

Kalite Yönetim Sistemi’ni tam katılımla kusursuz bir şekilde uygulayarak iş mükemmelliyetine ulaşabilmek için,

  • Tüm süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçireceğimizi, iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,
  • Verimliliğimizi, performansımızı ve karlılığımızı arttırarak şirketimizin hedeflerine ulaşması için azami gayret göstereceğimizi,
  • Tüm faaliyetlerimizde Sürdürülebilirlik ve Toplam Kalite odaklı olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, sürekli iyileştirme ilkesini benimseyeceğimizi,
  • Faaliyetlerimiz kaynaklı tüm paydaşlarımızla etkin iletişim sağlayacağımızı,
  • Tüm çalışanlarımızı risk önlemeye ve fırsat yaratmaya yönelik çalışmaya teşvik edeceğimizi, eğitim ve uygulama yoluyla Kalite bilincinin geliştirilmesi için azami çaba sarf edeceğimizi taahhüt ederiz.