Aksoy Holding’in vizyonu, Perakende (Akaryakıt & Madeni Yağlar), Elektrik, Turizm, Gayrimenkul, Ticaret sektörlerine odaklanan bir yaklaşımla, Türkiye’nin en beğenilen, dinamik yönetimli, sürekli ve sürdürülebilir büyüme ile değer yaratan yatırım şirketlerinden birisi olmaktır. Aksoy Holding’in temel değerleri: saygınlık, girişimci düşünce, farklılaşma, liderlik, en yüksek etik değerlere ve kurumsal yönetim standartlarına sahip olma ile güçlü ortaklıklardır.

  • Sadece en iyi bildiğimiz faaliyetleri yerine getiriyoruz. Sürekli öğrenme ve müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile bilgi paylaşımı günlük yaşantımızın bir parçasını oluşturmaktadır.
  • En iyi kişiler ile çalışmaya, gelişme ve ilerleme için imkanlar sunmanın önemine inanıyoruz.
  • Bir taraftan, ulusumuzun başarısına katkı sağlamayı amaçlarken, bir taraftan da Türkiye’nin mirasını ve değerlerini koruyoruz.

Temel Değerler

İş yaklaşımımız büyük ölçüde, coğrafi sınırları, kültürleri ve nesilleri kuşatan değerler ile desteklenmektedir.

Açıklık

Tüm müşterilerimiz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla açık ve şeffaf bir iş birliği sağlanmasına önem veriyoruz. Aynı şekilde müşterilerimiz, paydaşlarımız ve iş ortaklarımızdan da beklentimiz bu yöndedir. Sadece, açıklık güven sağlar.

Karşılıklı fayda

Her zaman işin tüm paydaşlar için karlı olması gerektiği kanaatindeyiz. Sadece kazan-kazan çözümler, hem kısa hem de uzun vadede iş açısından verim sağlayabilir. İş, süreçte yer alan herkes için karlı ve cezbedici olmalıdır.

Sorumluluk

Faaliyetlerimizi yurt dışında sürdürsek de, merkezi olmayan ve yerel bir tarz benimsiyoruz. İştiraklerimizdeki ortaklıklarımız, işin günlük olarak yönetilmesinde büyük oranda bağımsızlardır. Buna karşılık beklenen ise yüksek düzeyde profesyonellik ve güvenilirliktir. Önceliğimiz kendimiz olmakla beraber, ihtiyaç duyan her ortağı desteklemeye her zaman hazırız.