Johns Hopkins Üniversitesi – Akademi İşbirliği

Dünya genelinde akademik mükemmeliyeti yakalamış, tanınmış bir eğitim ve araştırma kurumu olan Johns Hopkins Üniversitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Batu Aksoy, uzun yıllardır üniversitenin çeşitli yönetim kurullarında görev alarak akademi ile yakın ilişkiler sürdürerek gençlerin eğitimine, eğitim sonrası kariyer planlamasına ve bilimin ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

2020 itibariyle Johns Hopkins Üniversitesi Whiting School of Engineering (WSE) Danışma Kurulu Üyesi olan Aksoy, mezun buluşmalarına ve üniversite destek programlarına fayda sağlamaya devam ederken geleceğin liderlerinin yetişmesine, gelecek nesillerin başarılarına ışık tutmaktadır. Batu Aksoy, WSE’den önce de 2015-2020 yılları arasında Johns Hopkins Üniversitesi Carey Business School’da Dekan’ın Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Aksoy Holding olarak bilimin ve eğitimin gücüne olan inancımız ile genç yeteneklerin kariyerlerini şekillendirmelerine destek olmaya ve eğitime sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Koç Üniversitesi- Anadolu Bursiyerleri Programı

Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında başlattığı program kapsamında Anadolu’nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tam burslu eğitim imkanı sunulmaktadır. Turcas 2014-15 öğretim yılında programa destekçi olarak dahil olmuş ve iki Turcas Bursiyeri belirlenerek tam burslu eğitimlerine başlamıştır. Endüstri Mühendisliği öğrencisi bursiyerimiz 2019, Elektrik-Elektronik Mühendisliği + Ekonomi çift anadal öğrencisi bursiyerimiz ise 2020 yılında başarıyla mezun olmuştur.

Toplumsal beklentileri her zaman göz önünde bulunduruyor ve toplumun ihtiyaçlarına uygun bir kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Bu yaklaşım ile desteğimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan ve Turcas olarak benimsediğimiz “Nitelikli Eğitim” alanında sürdürmeye gayret gösteriyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mezunlar Derneği - Burs Fonu

İTÜ Mezunlar Derneği bünyesinde oluşturulan Turcas Burs Fonu çerçevesinde, 2017-2018 öğretim yılından itibaren 10 başarılı öğrenciye aylık burslu eğitim desteği verilmektedir.

İlk Fırsat – Esas Sosyal

Turcas Petrol, Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’in, genç istihdamında fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla oluşturduğu Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın kurumsal destekçileri arasında yer almıştır.

Esas Sosyal’in eğitimli genç işsizliğine çözüm modeli olarak hayata geçirdiği program kapsamında, devlet üniversitelerinden yeni mezun gençler sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı çalışarak deneyim kazanmaktadır. 2021 yılından bu yana ekosistemin parçası olan Turcas, gençleri desteklerken aynı zamanda mentorluk, prova mülakatları ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaktadır. www.ilkfirsat.org

Yol Emniyeti

Shell’in önceliklendirdiği konulardan biri de yol emniyetidir. Shell, bu alandaki birikim ve uzmanlığını toplumla paylaşmayı çok önemsemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Yol Emniyeti Eylem 10 Yılı” programına destek sağlanarak yol emniyeti konusunda düzenlenen eğitimler ve “Trafikte Küçük Hata Yoktur” programı ile son altı yılda 246 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. Son dört yıldır ise Radyo Trafik’te sponsor olduğu programlarla dinleyicilere düzenli olarak trafik kazalarını önlemek için önemli ipuçlarını iletmekte ve kritik hatırlatmalarda bulunmaktadır.

Kazaların çoğu insan hatasından kaynaklandığı için teknolojik gelişmeler bir yere kadar etki edebilmektedir. Buradan hareketle önemli olan insana dokunmak ve trafik ile ilgili bilinçlendirmeyi erken yaşlarda yapabilmektir. MEB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliğiyle yürütülen “Trafikte Küçük Hata Yoktur” projesi ile çocukların trafik kurallarını tam anlamıyla bilen, uygulayan ve bu konuda sorumluluk alan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Programda, eğlenceli ve öğretici tiyatro gösterileri ile trafik kuralları anlatılmakta, miniklerin trafik kuralları çizelgesi yardımıyla aileleri ve çevrelerinde bu kurallara büyüklerinin uyup uymadığını kontrol etmeleri beklenmektedir. Çizelgelerini dolduran öğrenciler ise çizelgelerini istasyonlara bırakarak, birbirinden güzel hediyelerle ödüllendirilmektedir. Aynı zamanda, Apple Store ve Google Play Store’dan telefon ya da tabletlere ücretsiz olarak indirilebilen mobil oyun ile öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkânı bulmaktadırlar.

Tüm kazaların önlenebileceğini ve “Sıfır Kaza”nın mümkün olduğuna inanarak herkesin trafik kurallarına tam anlamıyla uyması, sevgili çocuklarımızı da erken yaşlarda bu konuda bilinçlenmesi ülke olarak emniyet yolculuğumuzu sürdürmek ve trafik kazalarını önlemek için son derece önemlidir. Trafikte Küçük Hata Yoktur projesi ile, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmayı hedefleyen “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacına katkı sağlanmaktadır.