Aksoy Holding, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) içselleştirerek, sürdürülebilirlik stratejisini ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını küresel amaçlar ile uyumlu bir şekilde hayata geçirmektedir. Belirlenen bu amaçlar arasından başlıca “Nitelikli Eğitim”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Amaçlar için Ortaklıklar” alanlarına odaklanılmaktadır.

Aksoy Holding olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinci ile; kültürel ve sanatsal etkinliklerin ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak, ülkemizi uluslararası alanda tanıtmak ve çağdaş sanat eserlerinin üretimini teşvik etmek amacıyla, kültür sanat alanlarında çeşitli projeleri desteklemekteyiz.