Birleşmiş Milletler - Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)

Aksoy Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) iş birliğiyle 2010 yılında hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) platformuna 2016 yılında dahil olmuştur. Bu kapsamda Aksoy Holding, toplumsal cinsiyete duyarlı iş yeri uygulamalarını ve WEPs ilkelerini desteklemektedir. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında UN Women’ın kampanyasını iletişim çalışmalarıyla desteklemiştir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

  • Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması
  • Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi
  • Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması
  • Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi
  • Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması
  • Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi
  • Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği - Şirketlerarası Mentorluk Programı

YKKD tarafından başlatılan “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı” kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen liderleri, farklı şirketlerden kadın yöneticilere şirketlerin yönetim kurullarına kendilerini hazırlayabilmeleri için mentorluk yapmaktadır.  Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Erdal Aksoy, program çerçevesinde deneyimlerini ve yönetim kurulu tecrübelerini katılımcılarla paylaşmaktadır.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Aksoy Holding yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle kadının güçlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası platformlarda aktif olarak yer almaktadır. Aksoy Holding her yıl 25 Kasım tarihinde başlayıp, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’ne kadar süren Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne gerek çalışan bilgilendirme seminerleri gerekse ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliği ile destek vermektedir. 2020 yılında Yanındayız Derneği tarafından tüm çalışanlara yönelik toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyete dayalı iş bölümü konusunda online eğitim gerçekleştirilmiştir.

Shell’de Kadın Enerjisi

Shell & Turcas akaryakıt istasyonlarında, Türkiye’de 2018 Mart ayında akaryakıt sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla bir ilk olarak başlatılan “Shell’de Kadın Enerjisi”nin 5. yılında 6.891 kadına istihdam sağlanmıştır. 2023 yılında 5.000 kadına iş imkanı sağlama hedefiyle yola çıkılan Shell’de Kadın Enerjisi, artık hem operasyonun önemli bir parçası olmuş hem de sektörde dönüşümü başlatmıştır.

Yönetim Kurulu’nun yüzde 42’sini, İcra Kurulu’nun yüzde 50’sini kadın liderlerin oluşturduğu Shell & Turcas’ta mesleğin kadını erkeği olmadığı inancıyla kadınların iş yaşamındaki yerinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edilmektedir.

Sektörde her zaman “ilk”leri gerçekleştirmeyi ve sektöre “ilham vermeyi” ilke edinen Shell, akaryakıt sektöründe bir dönüşüme öncülük ederek başlattığı “Shell’de Kadın Enerjisi” ile 4 başarılı yılı geride bırakmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR iş birliğiyle 9 Mart 2018 tarihinde başlatılan “Shell’de Kadın Enerjisi” ile kadınların istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışmaları teşvik edilmektedir.

Kadın çalışanların olduğu istasyonlar ile diğer istasyonlar müşteri memnuniyeti açısından karşılaştırıldığında kadınların hizmet verdiği istasyonlarda 2019 yılında yüzde 3, 2020 yılında ise yüzde 6 daha fazla memnuniyet sağlandığı gözlemlenmiştir. “Shell’de Kadın Enerjisi” erkeklerin yoğun olduğu akaryakıt sektöründe her kademede kadınların da çalışabileceği ve başarılı olabileceği konusunda ilham olmaya devam etmektedir.

Shell’de Kadın Enerjisi, kadın istihdamına sağladığı katkılar ile aralarında Milli İstihdam Seferberliği, Sürdürülebilir İş Ödülleri – Kadının Güçlendirilmesi, Felis Ödülleri, Kadın Dostu Markalar ödülü dahil birçok önemli ödülün sahibi olmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde, 2022 yılı “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”ne layık görülmüştür. Shell’de Kadın Enerjisi ayrıca, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ESKAR) Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun yayınladığı “İş Yaşamında Kadın, Covid-19 Sürecinde Farklı Sektörlerde Analiz” adlı kitapta örnek uygulama olarak yer almıştır.

Shell & Turcas toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çeşitli projelerde iş birliği yaptığı Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nı (KEDV) desteklemeye devam etmektedir. 1986 yılından bu yana eşitsizliklerin ve yoksulluğun var olmadığı bir toplum hayalini gerçekleştirmek için kadınların güçlenerek yaşamaları, toplumları ve dünyayı dönüştürebilmeleri amacıyla çalışan KEDV bünyesindeki kadınların hazırladıkları lavanta kutuları satın alınarak, yenilenen istasyonlarda karşılama masasında konumlandırılmıştır. Böylece kadınlara farklı alanlarda sürdürülebilir istihdam sağlanırken aynı zamanda farkındalık yaratılmıştır.