İşlerimiz

Türkiye, üç kıtanın ortasında yer alan kıtalararası bir ülke olması sebebiyle bu kıtalardaki tüm ülkelere yakınlık avantajına sahiptir. Ayrıca sahip olduğu her seviyeden nitelikli işgücü, mükemmel lojistik altyapısı ve sourcing/tedarik tesisleri ile ülkemiz, ihracat odaklı bir ekonomi haline gelmiştir. Ülkemiz ekonomisindeki bu değişim paralelinde Aksoy, uzun yıllar kendi alanlarında dünyaca ünlü markalar ve şirketlerle çalışarak farklı sektörlerde deneyimini ve bilgi birikimini geliştirmiştir.

Aksoy, profesyonel, vizyoner ve deneyimli yaklaşımıyla uluslararası ticaret faaliyetlerini ve hacmini artırmak için yeni iş geliştirme alanları geliştirmeye ve çeşitlendirmeye odaklanmıştır. Grup, pazar ihtiyaçlarına bağlı olarak yenilikçi bir şekilde yeni iş alanları geliştirmek amacıyla dünya çapında yeni fırsatlar aramakta, bunlara ilişkin ortaklıklar kurma hedefindedir.