Aksoy

Turcas Petrol A.Ş. 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Turcas Petrol (BİST:TRCAS) 2012 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantıısı, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyeleri; Banu Aksoy, Ayşe Botan Berker ve Mehmet Sami’nin katılımıyla ilk defa “Elektronik Genel Kurul” olarak gerçekleşti.  

Mehmet Sami’nin Yönetim Kurulu’ndan ayrılmasıyla boşalan pozisyona bankacılık ve finans sektörünün deneyimli isimlerinden Neslihan Tonbul seçildi.  Bu değişiklik sonrasında Turcas Petrol’ün 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısı 3’e ulaştı.

2012 yılı sonuçlarına ve 2013 yılı hedeflerine dönük bilgi veren Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy; Turcas’ın Türkiye’de ve bölgede enerji sektörünün öncü, dinamik, kurumsal ve en saygın Entegre Enerji Şirketleri’nden biri olduğunu belirterek; “Halka açık bir şirket olarak vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda akaryakıt dağıtımı, rafineri ve elektrik sektörülerinde büyük ölçekli katma değer yaratan yatırımlar gerçekleştirerek yatırımcılarımıza bu cazip projelere ortak olma fırsatı sunmaktayız” dedi.

Aksoy, sözlerine şöyle devam etti; “Turcas Petrol’ün Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu derecelendirilmeye başlanan 2010 yılından buyana her yıl istikrarlı artış göstererek 2013 yılı itibariyle 8.40 seviyesinden 8.75 seviyesine yükselmiştir.  Turcas yurtiçi ve dışında yaşanan krizleri yatırım fırsatı olarak görmüş ve söz konusu krizlerden etkilenmeden ilerleyebilmenin tek yolu olarak büyük yatırımların bir parçası olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Turcas, işte bu ekonomik krizleri fırsata çevirebilme refleksleri çerçevesinde yarattığı verimli ve sinerjik çalışma ortamı sayesinde RWE ile birlikte Denizli’de Doğal Gaz Çevrim Santrali yatırımını öngörerek hayata geçirmiş ve SOCAR ile Türkiye’de ilk defa Stratejik yatırım Belgesi alan 10 milyon ton/yıl kapasiteye sahip Türkiye’nin ikinci rafinerisi yatırımına başlamıştır” dedi.

Turcas Petrol’ün 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ise; “2012 yılı net kârımız 70,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılındaki bir defalık hisse satış geliri hariç tutulduğunda net karlılığımızı bir önceki yıla oranla %400 oranında arttırırken, hisse başına karlılığımız ise 0,31 TL seviyesine çıkarmış bulunuyoruz. Turcas’ın amiral gemisi konumundaki Shell & Turcas Petrol A.Ş. %24’lük Pazar payı ile benzin satışlarındaki ve %27’lik Pazar payı ile madeni yağlar satışlarındaki liderliğini devam ettirirken toplam beyaz ürünler satışlarında %18’lik Pazar payını sürdürmektedir. STAR Rafineri A.Ş. 2012 yılı içerisinde aldığı Stratejik Yatırım Belgesi ile Türkiye çapında bu belgeyi alan ilk şirket unvanını kazanmıştır.  Proje’nin hayata geçirilmesine yönelik olarak 20 Mayıs 2013 tarihinde STAR Rafineri A.Ş. ile Technicas Reunidas, Saipem, GS Engineering ve Itochu firmalarından oluşan Konsorsiyum arasında EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) Sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin finansmanına ilişkin çalışmaların 2013 yılı son çeyreğinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.” dedi.  

Toplantıda, 2015 yılına kadar Turcas’ın gündeminin ön planında olacak konular; rafineri yatırımı, akaryakıt sektöründeki lider pozisyonunu sürdürmek, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları, Enerji Borsasının kurulması ve enerji üretim ve ticaretinde tecrübeli ortaklıklarla ileri seviyelerde rol almak ve komşu ülkelerde sinerji yaratabilecek, büyük enerji şirketleriyle katılınabilecek projeler geliştirmek olarak belirtildi.